Záručné reklamácie

Úvod Zákaznická zónaZáručné reklamácie

Podanie - ohlásenie zákazníckej požiadavky k uplatneniu reklamácie. Uplatnenie záručnej reklamácie je v rámci zákonnej 24 mesačnej lehoty.

Vážení zákazník,

ak sa na Vašom výrobku vyskytla závada, ktorá bráni v jeho ďalšom použivaní, v tejto zóne nájdete pripravený kontaktný  formulár pre ohlásenie reklamácie - ZÁKAZNÍCKA ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA 24 MESAČNÁ LEHOTA.

 

      Zaslanie tohto elektronické formulára pre ohlásenie Záručnej reklamácie nie je povinným krokom kupujúceho, avšak náhrádza jeho papierovú verziu a urýchľuje proces vybavovania Vašej reklamácie. 

        Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo odoslaním písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k opätovnému osobnému prevzatiu po jeho oprave. Nefunkčný / pokazený výrobok odošlite čo najskôr od podania tohto formulára na našu adresu:

 

MAXMA,s.r.o.

Volgogradská 13 ( PALA CENTRUM ) , 080 01 Prešov


Odporúčame zaslaný tovar poistiť a zaslať ako doporučenú zásielku.


Najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru v zmysle Občianského zákonníka, vám potvrdíme na zadanú emailovú adresu výsledok riešenia reklamácie.

 

Záručná reklamácia

znakov do konca.

znakov do konca.

znakov do konca.

znakov do konca.

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2023 © panskamodaadoplnky.sk